Chirurgie a anesteziologie

Naše personální a přístrojové zázemí umožňuje provádět i složité a neběžné chirurgické výkony.
Zabýváme se chirurgií měkkých tkání, miniinvazivní chirurgií a ortopedickou a onkologickou chirurgií.
Inhalační anestezie a dohled anesteziologa přináší bezpečí pacientům a klid operatérům.

MVDr. Dušan Král - chirurgie měkkých i tvrdých tkání, onko-chirurgie, miniinvazivní chirurgie
MVDr. Daniel Tomala - chirurgie měkkých i tvrdých tkání, miniinvazivní chirurgie, stomatochirurgie

Laparoskopie

na veterinární klinice Regia Vet

garantem miniinvazivní chirurgie MVDr. Dušan Král

Co je laparoskopie

 • Přístup do dutiny břišní bez nutnosti otevření klasickým řezem

Laparoskopie je metoda, která umožňuje za pomoci endoskopických operačních nástrojů a video-kamery přístup do dutiny břišní bez nutnosti jejího otevření klasickým řezem, jako při běžných operacích.

 • Miniinvazivní metoda

Laparoskopie patří mezi velmi šetrné a bezpečné diagnostické a léčebné chirurgické metody – metody miniinvazivní.

 • Přesnější operování, než při klasických operacích

Obraz dutiny břišní přenášený kamerou sleduje operační tým zvětšený na velkém monitoru. Možnost velkého přiblížení detailů umožňuje jemnější a přesnější operován,í než při klasických operacích.

 • Laparoskopicky lze buď diagnostikovat, a upřesnit jinak neodhalitelná onemocnění dutiny břišní, nebo v dutině břišní přímo operovat.
 • Podobným způsobem z důvodu šetrnosti a zvětšení obrazu dnes operujeme i onemocnění kloubů (arthroskopie) nebo dutiny hrudní (thorakoskopie).

Výhody laparoskopie

Laparoskopické operace nebo vyšetření provádíme endoskopickými nástroji a kamerou velikosti obyčejné tužky.

 • Malé operační ranky oproti rozsáhlému klasickému řezu
 • Rychlejší hojení a rekonvalescence
 • Minimální pooperační bolestivost
 • Zkrácení operační doby i anestezie
 • Detailnější obraz orgánů dutiny břišní
 • Možnost cíleného, bezpečného a rychlého odběru vzorků tkání pro diagnostiku onemocnění

Kdy se laparoskopie doporučuje

 • Diagnostická laparoskopie

Je přínosem u onemocnění a bolestivosti dutiny břišní nejasného původu, pro odhalení a potvrzení zánětlivých onemocnění orgánů nebo při podezření na nádor.

 • Laparoskopická operace

Laparoskopicky dnes provádíme řadu operačních zákroků, léčebných i preventivních.

Mezi nejčastější patří kastrace samic, odstranění nesestouplých varlat u samců nebo preventivní fixace žaludku u velkých plemen psů jako prevence život ohrožujících přetočení, tzv. torze žaludku.

 • Laparoskopicky asistované operace

Jde o rozsáhlejší operace v dutině břišní, kdy se část výkonu provádí laparoskopicky a část z malého řezu v břišní stěně. Tento řez je ale menší, než by bylo nutné při provedení celé operace otevřeným způsobem.

Tímto způsobem provádíme i náročnější operační výkony na střevech, slinivce břišní, žaludku, močovém měchýři, prostatě apod.

Postup při laparoskopickém zákroku

Laparoskopická operace probíhá v celkovém znecitlivění pacienta, tzv. narkóze, za přítomnosti anesteziologa, který má po celou dobu zákroku pod kontrolou monitoring pacienta, tj. kontrolu dechu, srdečního rytmu, krevního tlaku, okysličenosti krve apod.

Operatér nejprve zajistí prostor k laparoskopickému prohlédnutí dutiny břišní nafouknutím břicha neškodným oxidem uhličitým. Následně zavede přes břišní stěnu speciální video-kameru a pod jejím dohledem i ostatní endoskopické operační nástroje (počet dle typu operace).

Po ukončení operace a vyjmutí nástrojů se oxid uhličitý přes operační ranky z dutiny břišní vypustí a operační ranky se uzavírají 1-2 stehy.

Před ukončením operace se místa vstupů do břišní dutiny znecitliví, čímž zcela eliminujeme pooperační bolestivost břišní stěny po probouzení pacienta.


1) Úvod do anestezie: Záhy po předoperačním vyšetření a vyšetření krve probíhá tzv. úvod do anestezie.

2) Příprava operačního pole: Dle typu výkonu je podle přesných pravidel zahájena příprava operačního pole, tedy holení a desinfekce oblasti plánované incize.
3) Napojení pacienta na monitoring: Po celou dobu operace je pacient napojen na EKG, inhalační anestezii a infúzi. Zároveň je pacientovi pomocí doppleru měřen krevní tlak.
4) Zavedení laparoskopických nástrojů a kamery: V bříšní stěně se provedou zpravidla 3 malé řezy, jimiž se do břišní dutiny zasunou pracovní nástroje a kamera. Obraz břišní dutiny zprostředkovaný kamerou vidí operatér na obrazovce a nástroje přes dlouhé držáky ovládá zvenčí.
5) Laparoskopický výkon uvnitř dutiny břišní: Na tomto snímku vidíme zavedené atraumatické uchopovací laparoskopické kleště, optiku a vysokofrekvenční chirurgickou jednotku (LigaSure). Po zavedení potřebných nástrojů a kamery do dutiny břišní probíhá samotný výkon. Na tomto snímku vidíme průběh kastrace feny.
6) Operační rána po zákroku: Na snímku vidíme 3 drobné ranky po skončení operace, zašité pomocí několika málo stehů.
7) Odpojení pacienta z monitoringu
8) Přenesení pacienta do samostatného kotce: Po odpojení z monitoringu je pacient přenesen do samostatného kotce, kde je pod dohledem lékaře zajištěno klidné probuzení.
9) Předání pacienta majiteli: Při předání je již pacient zcela při vědomí.
 

Anketa

Uvítáte na recepci při čekání na ošetření:

(76 %)
 
(24 %)
 

Celkový počet hlasů: 817

Máte uzavřenou pojistku veterinární péče pro svého čtyřnohého přítele?

(25 %)
 
(75 %)
 

Celkový počet hlasů: 688